fbpx

Video: Miten tekoäly auttaa päätöksenteossa?

Miten tekoälyä voi hyödyntää osana päätöksentekoa? Janne Parkkila piti aiheesta esityksen Pohjois-Savon AI-seminaarissa 17.11.2020. 

Seminaariesitys on nähtävissä oheisesta videosta. Jos kiinnostuit tekoälyn mahdollisuuksista, tutustu uuteen palveluumme palkkaa.ai. 


Orkestr.io Oy digitalisoi yrityksiä ja käyttää tekoälyä toiminnan parantamiseksi. Tavoitteena tekoälyssä on vapauttaa ihmisten aikaa merkityksellisempään työhön ja antaa tietokoneen hoitaa toistoa vaativat tehtävät.

Terveydenhuollossa tarvitaan uusia toimintamalleja kiireettömään hoitoon

Korona haastoi perusterveydenhuollon kasaamalla kiireettömän hoidon syksyyn. Blogissa pohditaan, kuinka jonoja voisi purkaa uusien toimintamallien avulla.

Syksyn hoitojonot aiheuttavat huolta

Terveydenhuollon kasvavat menot ja jonot ovat, soteuudistuksen ohella, olleet julkisen päivittelyn aiheena jo vuosia. Koronaviruksen ansiosta jonkinlainen kriittinen kynnys tuntuu kuitenkin ylittyneen juuri tänä keväänä. Vaikka yhteiskunta onkin Suomessa hyvää vauhtia avautumassa, viruksen aiheuttama häiriöt normaalille toiminnalle eivät vielä ole ohi.

Erityisesti poikkeustilanteen aiheuttamaa hoitovelkaa saatetaan joutua purkamaan vielä pitkään syksyn jälkeenkin. Tulevaisuudessa vastaavia terveyspalveluita ravistelevia kriisejä pitäisi vieläpä pystyä paremmin ennakoimaan. Viimeistään pandemian aiheuttama kiireettömän hoidon lykkääminen on luonut syksylle jonoja niillekin alueille ja hoitoaloille, joissa niitä ei ole aiemmin nähty. Muuttuviin olosuhteisiin kaivataan kipeästi uusia, ennakkoluulottomia ratkaisuja.

Hallitus tiedotti viime viikolla Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kautta alueille myönnettävästä avustuksesta, jonka tarkoituksena on nimenomaan parantaa perusterveyden ja mielenterveyspuolen ennalta ehkäisevää työtä sekä hoitoon pääsyä. Perhe- ja peruspalveluministerin mukaan tavoitteena on ottaa käyttöön uusi, huomattavasti nykyistä tiukempi hoitotakuu: potilaan pitäisi kiireettömissä tapauksissa päästä hoitoon viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Tavoite on kunnianhimoinen. Kiireettömän hoidon saatavuuden turvaaminen on kuitenkin tärkeä astinkivi tiellä tulipalojen sammuttamisesta kohti ennaltaehkäisyä ja terveyden ylläpitoa.

Koronavirus on vaikuttanut voimakkaasti myös suun terveydenhuoltoon. Hammashoidon kiireettömien potilaiden määrä on vähentynyt kevään ja kesän aikana osittain potilaiden peruttua aikojaan, osittain henkilöstön siirryttyä uusiin tehtäviin. Hammaslääkäriliiton teettämään kyselyyn vastanneista terveyskeskuksessa työskentelevistä hammaslääkäreistä vain hieman yli neljäsosa hoiti kyselyn aikaan huhtikuussa kiireettömiä tapauksia.

Syksyllä edessä on ennennäkemättömän kiireiset ajat. Hammaslääkärit ovatkin yleisesti huolissaan jonoista ja hoitotakuun toteutumisesta tulevaisuudessa. Liitto peräänkuuluttaa pitkäjänteistä työtä suomalaisten suun terveyden hyväksi. Hoidon tarpeeseen nähden resursseja tuntuu olevan liian vähän (kannanotto). Toisaalta moni liiton kyselyyn vastannut oli myös kiitollinen poikkeustilanteen tuomasta perspektiivistä arjen työhön. Uusi tilanne on tuonut mukanaan myös uusia kontakteja ja tuoreita ideoita kehitystyöhön. Ilmapiiri on ehkä nyt avoimempi muutokselle kuin ennen.

Tiedolla enemmän tuloksia – ja säästöä

Tulevaisuuden terveydenhuollossa avainasemassa laadukkaan potilastyön lisäksi ovat tiedolla johtaminen, joustavat työtavat ja rutiiniprosessien tunnistaminen sekä mahdollisuuksien mukaan niiden automatisointi.

Katsomalla avoimin silmin nykyisiä resursseja ja hoitoprosesseja voidaan löytää yllättäviä ratkaisuja. Tärkeää on käyttää hyödyksi kaikki potilasaineistosta saatavissa oleva tieto ja tarkastella sen avulla yksikön toimintaa kokonaisuutena. Potilaat voidaan jakaa hoidontarpeen mukaan tyyppiryhmiin, jotka tarvitsevat omanlaisensa palvelukokonaisuuden. Kun tiedetään tarkkaan, millaisia potilaita alueella tyypillisesti hoidetaan ja tiedostetaan omat resurssit, voidaan hoitoyksikössä parhaiten vastata kunkin potilasryhmän asettamiin haasteisiin. Suinkaan aina potilaiden hoidontarve ei mukaudu vastaanottoaikojen standardeihin, tai rajoitu pelkästään joko hammaslääkärin tai suuhygienistin palveluihin. Joustavalla toiminnalla kunkin asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata ajoissa, ennaltaehkäistä siten ongelmien kasautumista ja lyhentää hoitopolkuja.

Orkestr.ion pitkä kokemus yhteistyöstä julkisen terveydenhuollon kanssa on osoittanut, että toimintoja on todella mahdollista tehostaa henkilöstön määrää lisäämättä. Kuten monilla muillakin aloilla, on myös terveydenhuollossa toimintaa saatu optimoitua prosesseja virtaviivaistavalla toiminnanohjauksella.

Ratkaisuna toimivat ohjelmiston avustama toiminnan ja potilasvirtojen ohjaus sekä joustava malli, jossa yksikön potilaat hoidetaan yhdessä tiimityönä. Malli sopii erityisen hyvin kiirettömien suun terveyden potilaiden hoitoon. Esimerkiksi jatkoaikojen varausta tarvitaan vähemmän, kun potilas saa enemmän tarvitsemastaan hoidosta yhdellä kertaa. Toimintojen tehostaminen nopeuttaa hoitoon pääsyä ja parantaa ammattilaisen mahdollisuuksia keskittyä myös ennaltaehkäisevään työhön. Joustavasti toimiva suun terveydenhuolto on siten potilaan etu.

Jos haluat tietää lisää suun terveydenhuollon tehostamisesta, tutustu joustavan mallin esittelysivuun.


Orkestr.io Oy on työskennellyt useita vuosia terveydenhuollon digitalisaation parissa ja auttanut kehittämään organisaatioiden toimintaa ja prosesseja dataan perustuen. Ohjelmistojen inhimillisyys ja käyttäjäystävällisyys ovat Orkestr.ion toiminnan ytimessä, sillä niiden avulla muutosta voidaan johtaa kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen.

Tekoäly yrityksen päätöksenteon tukena

Yksi tämän hetken puhutuimmista teknologiaan liittyvistä aiheista on tekoäly. Tekoälyä tuntuu tunkevan joka tuutista, mutta loppujen lopuksi harva on ollut sen kanssa tekemisissä. Media puhuu paljolti tekoälyn vallankumouksesta, mutta samaan aikaan perusasiat, kuten sähköpostin liitteen avaaminen älypuhelimessa ei tahdo onnistua. Mitä oikeasti tapahtuu?

Teknologian uudet tuulet, joista mediassa puhutaan, eivät aina ole valmiusasteeltaan sovellettavissa jokaiseen käyttötarkoitukseen. Gartner on pitkään julkaissut erilaisia hypekäyriä, jotka kertovat teknologian yleisestä valmiusasteesta ja arvioista siihen, milloin teknologia saavuttaa hyvän yleisen tuottavuuden tason. Oheinen kuva esittää kehittyvien teknologioiden hypekäyrää vuoden 2019 selvityksessä. Huomionarvoista on, että moni tekoälyyn liittyvä kuuma avainsana on vielä joidenkin vuosien päässä valtavirrasta.

Gartner Hype Cycle for Emerging Technology
Gartner Hype Cycle for Emerging Technology

Hypekäyrän arviot eivät kuitenkaan kuvaa maailmaa täydellisesti. On olemassa teknisiä ratkaisuja, jotka hyödyntävät jo nyt onnistuneesti kuvaajassa esitettyjä teknologioita. Kyse on pikemmin siitä, mitkä asiat puhututtavat ja kauanko teknologian laajaan käyttöön on vielä matkaa. Yritykset, jotka pystyvät jo nyt hyödyntämään kehittyviä teknologioita edes pienessä skaalassa pystyvät rakentamaan tulevaisuuden palveluita ja saavat täten etumatkaa perässähiihtäjiin.

Miksi välittäisin tekoälystä ja mitä siitä hyödyn?

Miksi ihmeessä sitten tekoälystä pitäisi välittää?  Tämä onkin erinomainen kysymys. Lähitulevaisuudessa tekoälyn rooli tulisikin nähdä osana ihmisten toiminnan tukea – ei sen täydellisenä korvaajana. Kaikesta toiminnastamme kerääntyy koko ajan digitaalisia jälkiä, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Meillä on käytössämme enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin. Suuri haaste onkin, miten tätä tietoa saadaan oikeasti hyödynnettyä?

A Decision-Making Model that combines the power AI and human judgement
A Decision-Making Model that combines the power AI and human judgement

Harvard Business Review kirjoittaa hyvin siitä, mille tekoälyavusteisen päätöksenteon tulisi näyttää. Sen sijaan, että tietokoneen odotettaisiin tekevän yksin päätöksiä, parasta olisikin hyödyntää tekoälyä haravoimaan tiedosta erilaisia ratkaisuehdotuksia. Meillä ihmisillä on usein käytössämme sellaista tietoa, joka vaikuttaa olennaisesti päätöksien tekemiseen. Tällaista päätöksentekoon vaikuttavaa tietoa voi olla esimerkiksi yrityksen arvot, strategia tai kulttuuri. Tulevaisuuden maailmassa ihminen tekee siis lopullisen päätöksen, mutta päätöksenteon tukena on tekoälyn dataan perustuvia vaihtoehtoisia toimintaehdotuksia. Näin meidän ihmisten ei tarvitse itse manipuloida ja tutkia kaikkea raakadataa, sillä tietokone on käsitellyt sen jo puolestamme.

Käytännön haasteista

Olemme huomanneet asiakkaidemme kanssa työskennellessä, että järjestelmistä saadaan yleensä kerättyä erilaisia raportteja, jotka sisältävät paljon historiatietoa. Tämän tiedon hyödyntämistä käytäntöön tapahtuu kuitenkin harmillisen harvoin. Tieto ei välttämättä ole saatavilla oikeilla henkilöillä tai sitä ei saa riittävän nopeasti. On siis riski, että päätöksiä tehdään vanhentuneeseen tietoon perustuen.

Samalla historiatiedon lisäksi olisi tärkeä tietää enemmän nykyhetken tilanteesta sekä nähdä laskelmia tulevaisuuden vaihtoehdoista. Erinomaista olisikin, että tietoa voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden simuloimiseen ja siten tehdä parempia päätöksiä. Tietoon pohjautuvan ennustemallien laatiminen käsin on haastavaa ja ennusteiden tulkinta voi vaatia paljon osaamista. Avuksi tulisikin rakentaa tekoälyäavusteisia järjestelmiä, jotka pureskelevat tietoa valmiiksi käyttäjälle ja antavat vaihtoehtoisia toimintaehdotuksia.

Päätöksenteko ei rajoitu ainoastaan organisaation johtoryhmään tai yrityksen hallitukseen. Päätöksentekoa tapahtuu organisaation kaikilla portaille. On hyvinkin mahdollista, että työntekijät tekisivät nykyisestä toiminnasta poikkeavia ratkaisuja, jos heillä olisi saatavissa ajantasaista ohjaustietoa. Tekoälyavusteinen päätöksenteko kannattakin suunnitella sellaiseksi, että se ulottuu läpi koko organisaation.

Kohti parempia päätöksiä

Lähitulevaisuudessa työskentelemme edelleen tietokoneiden kanssa, mutta ne auttavat meitä tekemään entistä parempia päätöksiä ja arvioimaan niiden vaikutuksia. Teemme organisaatiomme ja asiakkaidemme kannalta tärkeitä päätöksiä joka päivä. Jos meillä olisi keino saada parempaa tietoa, voisimme helpottaa omaa arkeamme ja tehdä varmempia, tietoon perustuvia päätöksiä. Tässä tekoäly ja prosessien analysointiin tarkoitetut ratkaisut ovat avainasemassa. Tulevaisuuden tekoälyratkaisut ovat tärkeitä koko henkilöstön työkaluja, jotka helpottavat työtämme merkittävästi. Miksi et selvittäisi ja kokeilisi tekoälyn mahdollisuuksia omassa organisaatiossasi jo nyt?

Janne Parkkila, TkT Toimitusjohtaja, Orkestr.io Oy

Kiinnostaisiko keskustella miten saat tiedon avulla kehitettyä organisaatiosi seuraavalle tasolle? Ota yhteyttä ja sovitaan puhelinkeskustelu ja kartoitetaan tilanteita. Tekoäly osana innovaatiotoimintaasi saattaa myös mahdollistaa esimerkiksi Business Finlandin Innovaatiosetelin hyödyntämistä.

Orkestr.io Oy on työskennellyt paljon terveydenhuollon organisaatioiden parissa ja auttanut kehittämään organisaatioiden toimintaa ja prosesseja dataan perustuen. Autamme inhimillisellä tavalla tehostamaan organisaatiosi prosesseja tietoon perustuen ja samalla huolehdimme henkilöstösi muutosjohtamisesta. 

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uusimmat tiedot tekoälyn kehityksistä ja Orkestr.io Oy:n kuulumisista

Moikataanko somessa?

Löydät meidät tutuista sosiaalisen median palveluista.

angle-up-arrow