fbpx

Tekoäly yrityksen päätöksenteon tukena

Yksi tämän hetken puhutuimmista teknologiaan liittyvistä aiheista on tekoäly. Tekoälyä tuntuu tunkevan joka tuutista, mutta loppujen lopuksi harva on ollut sen kanssa tekemisissä. Media puhuu paljolti tekoälyn vallankumouksesta, mutta samaan aikaan perusasiat, kuten sähköpostin liitteen avaaminen älypuhelimessa ei tahdo onnistua. Mitä oikeasti tapahtuu?

Teknologian uudet tuulet, joista mediassa puhutaan, eivät aina ole valmiusasteeltaan sovellettavissa jokaiseen käyttötarkoitukseen. Gartner on pitkään julkaissut erilaisia hypekäyriä, jotka kertovat teknologian yleisestä valmiusasteesta ja arvioista siihen, milloin teknologia saavuttaa hyvän yleisen tuottavuuden tason. Oheinen kuva esittää kehittyvien teknologioiden hypekäyrää vuoden 2019 selvityksessä. Huomionarvoista on, että moni tekoälyyn liittyvä kuuma avainsana on vielä joidenkin vuosien päässä valtavirrasta.

Gartner Hype Cycle for Emerging Technology
Gartner Hype Cycle for Emerging Technology

Hypekäyrän arviot eivät kuitenkaan kuvaa maailmaa täydellisesti. On olemassa teknisiä ratkaisuja, jotka hyödyntävät jo nyt onnistuneesti kuvaajassa esitettyjä teknologioita. Kyse on pikemmin siitä, mitkä asiat puhututtavat ja kauanko teknologian laajaan käyttöön on vielä matkaa. Yritykset, jotka pystyvät jo nyt hyödyntämään kehittyviä teknologioita edes pienessä skaalassa pystyvät rakentamaan tulevaisuuden palveluita ja saavat täten etumatkaa perässähiihtäjiin.

Miksi välittäisin tekoälystä ja mitä siitä hyödyn?

Miksi ihmeessä sitten tekoälystä pitäisi välittää?  Tämä onkin erinomainen kysymys. Lähitulevaisuudessa tekoälyn rooli tulisikin nähdä osana ihmisten toiminnan tukea – ei sen täydellisenä korvaajana. Kaikesta toiminnastamme kerääntyy koko ajan digitaalisia jälkiä, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Meillä on käytössämme enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin. Suuri haaste onkin, miten tätä tietoa saadaan oikeasti hyödynnettyä?

A Decision-Making Model that combines the power AI and human judgement
A Decision-Making Model that combines the power AI and human judgement

Harvard Business Review kirjoittaa hyvin siitä, mille tekoälyavusteisen päätöksenteon tulisi näyttää. Sen sijaan, että tietokoneen odotettaisiin tekevän yksin päätöksiä, parasta olisikin hyödyntää tekoälyä haravoimaan tiedosta erilaisia ratkaisuehdotuksia. Meillä ihmisillä on usein käytössämme sellaista tietoa, joka vaikuttaa olennaisesti päätöksien tekemiseen. Tällaista päätöksentekoon vaikuttavaa tietoa voi olla esimerkiksi yrityksen arvot, strategia tai kulttuuri. Tulevaisuuden maailmassa ihminen tekee siis lopullisen päätöksen, mutta päätöksenteon tukena on tekoälyn dataan perustuvia vaihtoehtoisia toimintaehdotuksia. Näin meidän ihmisten ei tarvitse itse manipuloida ja tutkia kaikkea raakadataa, sillä tietokone on käsitellyt sen jo puolestamme.

Käytännön haasteista

Olemme huomanneet asiakkaidemme kanssa työskennellessä, että järjestelmistä saadaan yleensä kerättyä erilaisia raportteja, jotka sisältävät paljon historiatietoa. Tämän tiedon hyödyntämistä käytäntöön tapahtuu kuitenkin harmillisen harvoin. Tieto ei välttämättä ole saatavilla oikeilla henkilöillä tai sitä ei saa riittävän nopeasti. On siis riski, että päätöksiä tehdään vanhentuneeseen tietoon perustuen.

Samalla historiatiedon lisäksi olisi tärkeä tietää enemmän nykyhetken tilanteesta sekä nähdä laskelmia tulevaisuuden vaihtoehdoista. Erinomaista olisikin, että tietoa voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden simuloimiseen ja siten tehdä parempia päätöksiä. Tietoon pohjautuvan ennustemallien laatiminen käsin on haastavaa ja ennusteiden tulkinta voi vaatia paljon osaamista. Avuksi tulisikin rakentaa tekoälyäavusteisia järjestelmiä, jotka pureskelevat tietoa valmiiksi käyttäjälle ja antavat vaihtoehtoisia toimintaehdotuksia.

Päätöksenteko ei rajoitu ainoastaan organisaation johtoryhmään tai yrityksen hallitukseen. Päätöksentekoa tapahtuu organisaation kaikilla portaille. On hyvinkin mahdollista, että työntekijät tekisivät nykyisestä toiminnasta poikkeavia ratkaisuja, jos heillä olisi saatavissa ajantasaista ohjaustietoa. Tekoälyavusteinen päätöksenteko kannattakin suunnitella sellaiseksi, että se ulottuu läpi koko organisaation.

Kohti parempia päätöksiä

Lähitulevaisuudessa työskentelemme edelleen tietokoneiden kanssa, mutta ne auttavat meitä tekemään entistä parempia päätöksiä ja arvioimaan niiden vaikutuksia. Teemme organisaatiomme ja asiakkaidemme kannalta tärkeitä päätöksiä joka päivä. Jos meillä olisi keino saada parempaa tietoa, voisimme helpottaa omaa arkeamme ja tehdä varmempia, tietoon perustuvia päätöksiä. Tässä tekoäly ja prosessien analysointiin tarkoitetut ratkaisut ovat avainasemassa. Tulevaisuuden tekoälyratkaisut ovat tärkeitä koko henkilöstön työkaluja, jotka helpottavat työtämme merkittävästi. Miksi et selvittäisi ja kokeilisi tekoälyn mahdollisuuksia omassa organisaatiossasi jo nyt?

Janne Parkkila, TkT Toimitusjohtaja, Orkestr.io Oy

Kiinnostaisiko keskustella miten saat tiedon avulla kehitettyä organisaatiosi seuraavalle tasolle? Ota yhteyttä ja sovitaan puhelinkeskustelu ja kartoitetaan tilanteita. Tekoäly osana innovaatiotoimintaasi saattaa myös mahdollistaa esimerkiksi Business Finlandin Innovaatiosetelin hyödyntämistä.

Orkestr.io Oy on työskennellyt paljon terveydenhuollon organisaatioiden parissa ja auttanut kehittämään organisaatioiden toimintaa ja prosesseja dataan perustuen. Autamme inhimillisellä tavalla tehostamaan organisaatiosi prosesseja tietoon perustuen ja samalla huolehdimme henkilöstösi muutosjohtamisesta. 

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uusimmat tiedot tekoälyn kehityksistä ja Orkestr.io Oy:n kuulumisista

Moikataanko somessa?

Löydät meidät tutuista sosiaalisen median palveluista.

angle-up-arrow