fbpx

Kerää ja organisoi

Keräys ja organisointi -vaiheessa autamme sinua kehittämään tiedon keruuseen ja hallintaan liittyvät suunnitelmat, jotka luovat pohjan tulevaisuuden kilpailukyvylle. Yhteistyöllä laadimme ja toteutamme suunnitelmat tiedon keruuseen ja sen hyödyntämiseen. Autamme myös toteuttamaan suunnitelmat tehokkaasti käytännössä sekä laatimaan tiedon käsittelyn, jakamisen ja ylläpidon toimintatavat, jotka noudattavat Euroopan Unionin lakeja ja yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita.

PALVELUMME DATAN KERÄÄMISEEN JA ORGANISOINTIIN

Tiedon hallinta

Tieto on uusi öljy eikä sen pidä antaa valua hukkaan.

Mistä tietoa kertyy? Mihin sitä käytetään? Miten se tallennetaan? Mihin tulevaisuudessa tietoa voidaan tarvita? Miten tietoa hallitaan oikein? Miten tiedon laatu ja eheys turvataan? Kenellä on oikeus päästä käsiksi dataan?

Autamme organisaatiotasi laatimaan suunnitelman tiedon keräämiseen, tallentamiseen ja organisointiin. Laadimme kanssasi toimintasuunnitelman kysymyksien ratkaisemiseksi.

Ota yhteyttä

Tietovarastojen modernisointi

Autamme laatimaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tiedon tallennusta ja hyödyntämistä varten tietovarantojen modernisoinnin.

Tietojen tuominen datavarastoihin (Data Warehouse) tai tietoaltaisiin (Data Lake), joissa sijaitsevaa tietoa voidaan hyödyntää edelleen muissa organisaation toiminnoissa. Rakennamme myös virhesietoisia ja hajautettuja tietokantaratkaisuja, kuten MongoDb, Postgre, mysql, redis.

Koulutamme henkilöstöä hyödyntämään ja ylläpitämään moderneja tietovarantoja yrityksen tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen.

Ota yhteyttä

Datakatalogin laatiminen ja ylläpito

Autamme laatimaan organisaation tiedoista datakatalogin: mitä tietoa kerätään, mistä tietoa kerätään, minne tieto tallennetaan, missä tietoa hyödynnetään ja kenellä on pääsy mihinkin tietoon? Datakatalogi tulee tarpeeseen organisaation tietomäärien kasvaessa. Katalogin avulla tiedetään paremmin mitä tietoa on saatavilla ja pystytään suunnittelemaan uutta toimintaa sekä riskastuttamaan jo olemassa olevia palveluita. Laadimme datakatalogin perustamissuunnitelman, ylläpitosuunnitelman ja jatkuvuussuunnitelman, jotka turvaavat dataorganisaation toiminnan myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä

Tiedon elinkaaren hallinta

Tiedon keräykseen liittyy merkittäviä oikeudellisia ja eetisiä haasteita. Autamme organisaatiotasi hallinnoimaan dataa lain mukaisesti ja eettisiä peritaatteita noudattaen.

Laadimme tiedon keräyksen ja käytön periaatteet sekä avustamme eettisten periaatteiden tekemisessä. Avoimuus organisaation asiakkaisiin on tärkeää ja autamme dataorganisaation läpinäkyvyyden ja luotettavuuden rakentamisessa.

Teemme tekoälyn elinkaaren hallinnan ja eettisyyden suunnitelman ja dokumentaation luotettavuuden ja läpinäkyyvyden edistämiseksi.

Ota yhteyttä

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Yrityksemme asiantuntijoilla on kokemusta ja osaamista erilaisiin koulutustarpeisiin. Olemme kouluttaneet organisaatioiden johtoa tiedolla johtamiseen ja muutosjohtamiseen sekä henkilöstöä dataan perustuvassa työskentelyssä. Yrityksen kouluttajilla on kokemusta myös tiedolla johtamisen tiimien kehitystyöpajoista kuin yliopisto-opetuksesta.

Koulutamme henkilöstöäsi moderneihin tietojärjestelmiin ja tiedonhallintaratkaisuihin. Järjestämme erilaisia webinaareja ja verkkokursseja tietojärjestelmien modernisointiin. Voimme myös räätälöidä juuri sinun organisaatiosi osaamistarpeita vastaavia opetuskokonaisuuksia.

Ota yhteyttä

Tutustu koulutuksiin

Aloitetaan yhteistyö!

Autamme sinua viemään organisaatiosi toiminnan ja digitalisaation aivan uudelle tasolle. Ota yhteyttä ja keskustellaan, kuinka voisimme parhaiten onnistua yhdessä.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uusimmat tiedot tekoälyn kehityksistä ja Orkestr.io Oy:n kuulumisista

Moikataanko somessa?

Löydät meidät tutuista sosiaalisen median palveluista.

angle-up-arrow